RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin wypożyczania zbiorów specjalnych (audiobooków)

 § 1

 1. Z audiobooków mogą korzystać wszyscy zainteresowani i zapisani w naszej Bibliotece
 2. Zapisanie się do biblioteki, przebiega na ogólnie obowiązujących zasadach, ujętych w Regulaminie Biblioteki.

§ 2

 1. Wypożyczający zbiory specjalne (audiobooki) podlegają wszystkim ogólnym przepisom Regulaminu Wypożyczalni.
 2. Zbiory specjalne (audiobooki) udostępniane są wyłącznie na zewnątrz.

§ 3

 1. Można wypożyczyć jednorazowo 2 tytuły przy założeniu, że 1 tytuł mieści się na 1 nośniku (1 CD); jeżeli 1 tytuł jest na kilku nośnikach, to obowiązująca jest ich liczba - max. 2.
 2. Wypożyczenie audiobooków następuje na okres 4 tygodni.
 3. Biblioteka może: przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki mówionej, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników, skrócić okres wypożyczenia audiobooków o ile istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie.
 4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może zarezerwować audiobooki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 5. Za przetrzymanie audiobooków wypożyczający ponosi karę naliczaną w kwocie 0,10 zł. za każdy dzień po upływie terminu zwrotu, pokrywa też koszt upomnień wysłanych do niego z tytułu zadłużenia.

§ 4

 1. Korzystający ze zbiorów audiowizualnych zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Odpowiada też za takie ich wykorzystywanie, które w pełni respektuje prawa autorskie.
 2. Użytkownik powinien odtwarzać wypożyczone zbiory na właściwym i technicznie sprawnym sprzęcie przeznaczonym do tego celu.
 3. Użytkownik powinien sprawdzić stan materiałów przed ich wypożyczeniem i zgłosić bibliotekarzowi stosowne zastrzeżenie, w przeciwnym razie przyjmuje się, że nie były zniszczone.
 4. Korzystający ze zbiorów specjalnych (audiobooków) odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych mu materiałów. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor Biblioteki w zależności od stopnia zniszczenia oraz aktualnej wartości rynkowej. Uszkodzona płyta pozostaje własnością biblioteki. W przypadku zagubienia wydawnictwa wieloczęściowego wypożyczający pokrywa koszty całości.Opublikował: Przemysław Polowiński
Publikacja dnia: 16.12.2014
Podpisał: Przemysław Polowiński
Dokument z dnia: 16.12.2014
Dokument oglądany razy: 749