RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin wypożyczalni


 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:
  • - okazać dowód osobisty
  • - wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 4. W przypadku wypożyczalni skomputeryzowanej pobiera się jednorazowo opłatę za kartę magnetyczną, w wysokości poniesionych kosztów.
 5. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie.
 6. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie: miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły oraz numeru telefonu.
 7. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 8. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie powinien on korzystać z wypożyczalni.
 9. Wypożyczać można jednorazowo 4 woluminy na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 10. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.
 11.  Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 12. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę, bądź dostarczyć inną nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.
 13. Biblioteka może także pobierać opłaty za zagubione książki w wysokości:
  • - w przypadku książki dziecięcej – aktualną wartość rynkową
  • - w pozostałych przypadkach – 2-krotną aktualną wartość rynkową.
 14. 14. Za przetrzymywanie książek ponad termin, pobiera się opłatę w wysokości 0,10 zł od tomu za dobę.
 15. Za każde pisemne lub telefoniczne upomnienie pobiera się opłatę – zwrot kosztów tego upomnienia.Opublikował: Przemysław Polowiński
Publikacja dnia: 16.12.2014
Podpisał: Przemysław Polowiński
Dokument z dnia: 16.12.2014
Dokument oglądany razy: 756