RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Gospodarka finansowa


  1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości.
  2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.
  3. Przychodami Biblioteki są:
    • - wpływy z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej
    • - dotacje z budżetu
    • - środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł
  4. Biblioteka może pobierać jednorazową roczną opłatę rejestracyjną oraz opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.Opublikował: Przemysław Polowiński
Publikacja dnia: 16.12.2014
Podpisał: Przemysław Polowiński
Dokument z dnia: 16.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 350